Fakülte / Enstitü / Yüksekokul
İZZET BAYRAKTAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 3 2 9 1 3 18
MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
DEVELİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DEVELİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU 3 5 10 15 33
SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2 5 4 11
MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2 1 17 20
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 4 4
DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU 3 9 12
TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 14 14
PINARBAŞI SUNA YALÇIN MESLEK YÜKSEKOKULU 1 9 10
BÜNYAN MESLEK YÜKSEKOKULU 3 3
YAHYALI MESLEK YÜKSEKOKULU
İNCESU MESLEK YÜKSEKOKULU
YEŞİLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
REKTÖRLÜK
Toplam 8 9 29 76 3 125