Erasmus+ Programı kapsamında 2018 Proje Yılında Eğitim Alma Hareketliliğine katılmak isteyen Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli için başvurular başlamıştır.

Faaliyetten faydalanması için 2 asil, 2 yedek olmak üzere 4 kişi seçilecektir. Seçim sürecinde daha önce faydalanmayan personel, birim ve bölümlere öncelik verilecektir.

Eğitim Alma Faaliyetinden anlaşması olmayan birimlerde faydalanabilir. Anlaşması olmayan birimlerden başvuru yapacak olan adaylar, başvuru dosyalarına karşı kurumdan aldıkları davet mektuplarını ya da karşı kurumun kendilerini kabul edeceklerini beyan ettiği bir doküman eklemek zorundadırlar. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bir önceki akademik yılda hareketlilikten faydalanmaya hak kazanıp karşı kurumdan davet mektubu alan ancak mücbir sebebe dayanmadan hakkından vazgeçen adaylar, puan durumuna bakılmaksızın yerleştirme dışında tutulacaktır. 

Bir birimden tek bir başvuru varsa ve bu kişi faaliyetten daha önce faydalanmış ise, bu kişi yedek olarak yerleştirilecek ve bütçe nispetinde faaliyetten faydalandırılacaktır.

Dil puanı beyan etmeyen personel değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan adayların faaliyetlerini 01 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Ancak hak kazanan adaylar karşı kurumdan aldıkları davet mektuplarını 01 Nisan 2019 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Davet mektubunu ibraz etmeyen adaylar haklarını kaybedecek ve yerine yedek adaylar yerleştirilecektir.

Kontenjan listesi

Türü

Birim/Bölüm

Kontenjan

Eğitim Alma Hareketliliği

Dış İlişkiler Ofisi

2

Başvuru İrtibat Bilgileri:

Kayseri Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi

Adres: Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Tel: +90 352 4374915

e-posta: erasmus@kayseri.edu.tr


Toplam 289 görüntüleme
Tarih: 21/02/2019
A+ A-