Yürütücülüğünü Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Cankurt'un yapmış olduğu 116R040 numaralı ve "Düşük Tuz Yüksek Sağlık, Peynir Tuzlamada Yeni Bir Yöntem: Jel Salamura Tekniği" başlıklı projenin sonuç raporu TÜBİTAK Grup Yürütme Kurulu tarafından28/02/2019 tarih ve 773 sayılı toplantıda kabul edilmiştir. 


Toplam 310 görüntüleme
Tarih: 29/03/2019
A+ A-