Fakülte/Yüksekokul 1BÖ 1EÖ 2BÖ 2EÖ LBÖ LEÖ DBÖ DEÖ SYBÖ SYEÖ TÖS
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 371 425 255 397 1448
Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Develi İslami İlimler Fakültesi
Meslek Yüksekokulu 422 2482 242 2452 5598
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 360 411 157 153 1081
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 880 1180 394 887 3341
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 485 561 205 513 1764
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 491 425 254 228 1398
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu 121 322 443
Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu 49 62 2 1 114
Bünyan Meslek Yüksekokulu
Yahyalı Meslek Yüksekokulu
İncesu Meslek Yüksekokulu
Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
TOPLAM      3179 5868 1509 4631 0 0 0 0 0 0 15187

Kısaltmalar

DBÖ Doktora Bayan Öğrenci Sayısı 1BÖ 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı
  DEÖ Doktora Erkek Öğrenci Sayısı 1EÖ 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı
  LBÖ Y.Lisans Bayan Öğrenci Sayısı 2BÖ 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı
  LEÖ Y.Lisans Erkek Öğrenci Sayısı 2EÖ 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı
      SYEÖ Sanatta Yeterlik Erkek Öğrenci
      SYBÖ Sanatta Yeterlik Bayan Öğrenci
      TÖS Toplam Öğrenci Sayısı