ENG
×
Enstitüler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitümüz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” olarak kurulmuştur. Milli ve evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve dünya sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilme yeterliliğine sahip lisansüstü düzeyde bilim insanları yetiştirme misyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.Our Institute was established as "Graduate Education Institute" affiliated to the Rectorate of Kayseri University with the Law on the Amendment of the Higher Education Law and Some Laws and Decree Laws published in the Official Gazette dated 18 May 2018 and numbered 30425. It continues its activities with the mission of educating scientists at graduate level who have internalised national and universal values, respect democratic and ethical values, adopt a scientific approach, renew themselves according to the requirements of the age, define the problems of the country and the world and produce solutions to them, and have the competence to conduct research at national and international level.Enstitümüz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” olarak kurulmuştur. Milli ve evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve dünya sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilme yeterliliğine sahip lisansüstü düzeyde bilim insanları yetiştirme misyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adres : Mevlana, Kayseri Üniversitesi, 38000 Talas/Kayseri
E-Posta : enstitu@kayseri.edu.tr
Telefon : 0352 432 3838
Fax : 03525043837
Web Adresi : https://enstitu.kayseri.edu.tr/
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)