ENG
×
Bilgi Edinme Birimi
Bilgi Edinme Birimi

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 31. maddesine göre hazırlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik “27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimi  Genel Sekreterlik Bünyesinde Yazı işleri Müdürlüğü uhdesinde yürütülmektir.

Bilgi Edinme Kanunu hakkında sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı Üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için bilgiedinme@kayseri.edu.tr veya

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)