TR EN
×
Rektörün Mesajı
Rektörün Mesajı

Kadim bir kültür ve ilim merkezi olan (makarr-ı ulema – ulemalar şehri), ticarette bin yıllardır kendini ispatlamış ve son yıllarda ülkemizin önemli bir sanayi ve turizm merkezi olma yolunda ciddi mesafeler kaydeden şehrimizde 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Kayseri Üniversitesi kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşunu Erciyes Üniversitesi’nin de temelini teşkil eden 18 Kasım 1978 tarih ve 16463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanuna” kadar dayandırmak mümkündür. Bu Üniversite, 1982 yılından itibaren Kayseri’nin ve ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi’ne dönüştürülmüş ve bu bünyeden 2018 yılında Kayseri Üniversitesi’nin yeniden çıkmış olması Üniversitemizin köklü bir geleneğe sahip olduğunun en somut göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Kayseri Üniversitesi’nin yeniden doğuşunda kurucu rektör olarak katkı sağlama fırsatının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsıma duyulan güven ile tevdi edilmesinin onur ve gururu ile rektörlük görevime büyük bir heyecan ile başlamış bulunmaktayım.

 Kayseri Üniversitesi’nin halihazırda dört fakültesi, lisansüstü çalışmaların yapılabileceği bir enstitüsü ve on bir adet meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu çerçevede, Üniversitemiz ilk aşamada meslek yüksekokulu ağırlıklı olarak önlisans düzeyinde mesleki ve teknik eğitim veriyor olsa da, ilerleyen dönemlerde “İslami İlimler”, “Sosyal ve Beşeri Bilimler”, “Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım” fakültelerinin faaliyete geçmesi ile akademik faaliyetlerini daha da zenginleştirecektir. Kayseri Üniversitesi'nin başta şehrimiz ve bölgemizdeki diğer üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, iş dünyası ile etkin ve üretken bir şekilde işbirliği içinde olması için her türlü girişimde bulunma gayreti içinde olacağız. Ayrıca, şehrimizin ve ülkemizin menfaatine olan her konuda, başta Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bu işbirliğini ve diyaloğu en üst düzeyde ve sürdürülebilir kılmak için özen göstereceğiz. Kayseri ilinin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesi, şehrin üniversitesi olacak; eğitim, bilim, kültür, sanat, turizm, sanayi ve ticaret gibi her alanda bir dinamizmi yakalayacak ve bu hususlarda şehrimize her türlü katkıyı sağlamaktan kaçınmayacaktır. Henüz yolun başında olsak da nitelikli eğitim-öğretim, araştıma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz, idari personelimiz ve tüm Kayseri şehri ile el ele vererek, Kayseri Üniversitesi'ni Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri haline getirmek için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Şunu iyi bilmeliyiz ki; üniversiteler verilen eğitimin kalitesi ve bilimsel çalışmalar ile gelişir, kültür ve sanat faaliyetleri ile de daha sosyal hale gelirler. Biz Kayseri Üniversitesi olarak her iki hususa da en üst düzeyde önem verip, Üniversitemizi hem eğitim-öğretim ve akademik açıdan hem de sosyal ve kültürel alanda oldukça Üniversitemizi saygın bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle başta Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari çalışanları olmak üzere tüm Kayserili hemşehrilerimize saygılarımı sunuyor, faaliyetlerimizin şehrimizin kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmasını temenni ederim. Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
 REKTÖR