ENG
×
Rektörün Mesajı
Rektörün Mesajı

Kadim bir kültür ve ilim merkezi olan (makarr-ı ulema – ulemalar şehri), ticarette bin yıllardır kendini ispatlamış ve son yıllarda ülkemizin önemli bir sanayi, ticaret, turizm ve kültür merkezi olma yolunda ciddi mesafeler kaydeden şehrimizde, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7141 Sayılı Kanun ile Kayseri Üniversitesi kurulmuştur. Üniversitemizin temelini, Erciyes Üniversitesi’nin de temelini teşkil eden 18 Kasım 1978 tarih ve 16463 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun'a kadar dayandırmak mümkündür. İlgili kanunla kurulan bu Üniversite, 1982 yılından itibaren Kayseri’nin ve ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. Bu bünyeden de 2018 yılında Kayseri Üniversitesi’nin yeniden doğmuş olması, Üniversitemizin köklü bir geleneğe sahip olduğunun en somut göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Kayseri Üniversitesi’nin yeniden doğuşunda, kurucu rektör olarak katkı sağlama fırsatının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsıma duyulan güven ile tevdi edilmesinin yanı sıra, ikinci kez aynı fırsatın tarafıma verilmiş olmasının onur ve gururunu taşıyarak rektörlük görevimi büyük bir heyecan ile en iyi şekilde yürütmek için azami gayret içerisinde çalışmaktayım.

Üniversitemiz ilk aşamada ön lisans düzeyinde mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı kurulmuş olsa da, “Uygulamalı Bilimler” ile birlikte “Develi İslami İlimler”, “Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler”, “Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım” ve “Sağlık Bilimleri” fakültelerinin de faaliyete geçmesi ile eğitim-öğretim ve akademik çalışmalarını daha da zenginleştirmiştir. Kayseri Üniversitesi’nin hâlihazırda beş fakültesi, lisansüstü çalışmalar için bir enstitüsü ve on iki adet meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitemizin başta şehrimiz ve bölgemizdeki diğer üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, iş dünyası ile etkin ve üretken bir şekilde iş birliği içinde olması için her türlü girişimde bulunma gayreti içerisindeyiz. Ayrıca şehrimizin ve ülkemizin menfaatine olan her konuda, başta Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bu iş birliğini ve diyaloğu en üst düzeyde ve sürdürülebilir kılmak için özen göstermekteyiz. Bu bağlamda, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde kurmuş olduğumuz meslek yüksekokulunu faaliyete geçirmekle beraber, Kayseri OSB Meslek Yüksekokulumuz ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin iş dünyası ile bütünleşik bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi için hayırsever desteği ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bina ve kampüs alanı yapılmasına ilişkin çalışmalarımızı başlattık. Kayseri ilinin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesi; eğitim, bilim, kültür, sanat, turizm, sanayi ve ticaret gibi alanlarda bir dinamizm yakalayarak ve bu hususlarda şehrimize her türlü katkıyı sağlayarak faaliyetlerini tüm paydaşlarımız ile iş birliği içerisinde yürütmektedir. Halen önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol olduğunun farkındalığıyla, nitelikli eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri sunmak için öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz, idari personelimiz ve tüm Kayseri şehri ile el ele vererek Kayseri Üniversitesi'ni Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri haline getirmek için elimizden gelen çalışmalara dün yaptığımız gibi bugünden sonra da devam edeceğiz; çünkü bizim çalışma ilkemiz “iyiye, daha iyiye, geçmişten ve bugünden öğrenerek ve geleceği planlayarak” anlayışına dayanmaktadır. Şunu iyi bilmeliyiz ki; üniversiteler verilen eğitimin kalitesi ve bilimsel çalışmalar ile gelişmekte ve geliştirmekte olup gerçekleştirdikleri kültür ve sanat faaliyetleri ile de içerisinde bulundukları topluma katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan, üniversitelerin süreklilik ve sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bu alanlardaki çalışmalarını geleceğe taşıması önem arz etmektedir. Biz Kayseri Üniversitesi olarak; bütün bu konulara en üst düzeyde önem verip Üniversitemizi hem eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme anlamında hem de sosyal ve kültürel açılardan oldukça saygın bir seviyeye taşımayı arzu etmekteyiz. Bu vesileyle başta Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari çalışanları olmak üzere tüm Kayserili hemşehrilerimize saygılarımı sunuyor, faaliyetlerimizin şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum.
                                
                                                                                             Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
                                                                                                                     REKTÖR

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)