ENG
×
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri

Kayseri ilimizde , birey ve toplum sağlığını en üst seviyede taşımak için çağın gerekliliklerine uygun olarak acil, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, sağlık  kuruluşları ve hastaneler tarafından tüm bireylere etkin ve güvenilir şekilde sunulmaktadır.

Kayseri’de sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında ve sağlık bakanlığına bağlı olmayan kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde hizmet vermektedir.

 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuruluşları  

 • Kayseri Şehir Hastanesi
 • Devlet Hastaneleri
 • Entegre İlçe Hastaneleri 
 • Toplum Sağlığı Merkezi
 • Aile Sağlığı Merkezleri (Bu merkezlerde Aile Hekimliği Birimleri bulunmaktadır.)
 • Sağlık Evleri
 • Verem Savaş Dispanseri
 • Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Hizmetleri (AÇSAP) Birimi
 • Sağlıklı Hayat Merkezleri
 • Kanser Erken Teşhis Tarama Ve Eğitim Merkezi (KETEM)  
 • Göçmen Sağlığı Birimi
 • Seyahat Sağlığı Birimi
 • İlçe Sağlık Müdürlükleri
 • Halk Sağlığı Labaratuvarı
 • Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
 • Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (ASHİ)

Sağlık Bakanlığına Bağlı Olmayan Kamu Hastaneleri

 • Erciyes Üniversitesi  Sağlık Uygulama ve Araştırma  Merkezi
 • Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Özel Sağlık Kurumları 

 • Özel Tekden Hastanesi
 • Özel System Hastanesi
 • Özel Dünyam Hastanesi
 • Özel Memorial Kayseri Hastanesi
 • Özel Melikgazi Hastanesi
 • Özel Erciyes Hastanesi    
 • Özel Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
 • Özel Medical Palace Hastanesi
 • Özel Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Kızılay Hastanesi
 • Özel Acıbadem Kayseri Hastanesi
 • Özel İbni-Sina Hastanesi
 • Özel Maya Kayseri Göz Hastanesi
 • Özel Uzman Dent Diş Hastanesi,

tarafından sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

 

Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Güvenceleri

6111 sayılı Kanun ile; kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere (bu öğrencilerin sağlık giderlerinin üniversitelerin mediko merkezleri tarafından karşılanması öngörülmektedir), üniversitelerde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yüksek öğrenimleri devam ettiği sürece kendileri tarafından prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmaları imkânının getirilmesi, bu öğrencilerin genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için öğretim dönemi başında genel sağlık sigortası primlerini peşin ödemeleri imkanı sağlanmıştır.


Genel sağlık sigortası;

Türkiye’de ikamet eden her bireyin sağlık güvencesinden faydalanması amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan sağlık sigortasıdır. Bu kapsamda başta işçiler, işverenler, kamu görevlileri, emekliler olmak üzere bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babaları da 1.1.2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilmektedirler. Bununla birlikte kendi sigortalı sayılmayıp bakmakla yükümlü kapsamında ailesinden de sağlık hizmeti alamayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da SGK tarafından zorunlu genel sağlık sigortasından faydalanabilmektedirler.

* Anne veya babası hayatta olup genel sağlık sigortası kapsamında olan 18 yaş altındaki tüm gençler sağlık hizmetlerini anne veya babası üzerinden alabilmektedirler.

* Anne ve babası hayatta olmayan 18 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ise devlet tarafından ücretsiz genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu işlemler SGK tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılmaktadır.

* 18 yaş üstünde olan gençlerden anne veya babası genel sağlık sigortalısı olanlar lise öğrenimi için 20 yaş, üniversite öğrenimi için 25 yaşına kadar genel sağlık sigortasından faydalanmaya devam ederler.

* Öğrenciliği biten gençlerden 25 yaş altında olanlar; 25 yaşını geçmemek üzere 2 yıl daha ücretsiz genel sağlık sigortası kapsamından faydalanabilmektedirler.

* Öğrencilik işlemleri SGK sistemine işlemediği için anne veya babasından sağlık hizmeti alamayan 25 yaş altı üniversite öğrencisi gençler ile üniversiteden mezun olan 25 yaş altı gençlerin sağlık hizmetinde sorun yaşamaları halinde SGK İl Müdürlüklerine başvurarak sağlık sigortasını kontrol ettirmeleri önerilmektedir.

* 25 yaşını doldurmuş ve halen üniversite öğreniminde olan gençler ile anne veya babasından sağlık hizmeti alamayan 18 yaş üstü gençlerin genel sağlık sigortası tescil işlemi SGK tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda tescil edilen kişiler bulundukları İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırabilir ve gelir durumunun düşük çıkması halinde genel sağlık sigortasından ücretsiz faydalanabilirler.

* Gelir testi sonucu bulunmayan veya gelir testi sonucu asgari ücretin üçte birinden fazla çıkanlar 2021 yılı için belirlenen aylık primleri ödeyerek genel sağlık sigortasından faydalanabilirler.

* Genel sağlık sigortasının zorunlu olması nedeni ile herhangi bir güvencesi ve gelir testi bulunmayan tüm gençler aylık primleri ödemek zorundadır.

* Primlerini iki aydan fazla ödemeyen öğrencilerin sağlık hizmetleri kapanacağı için genel sağlık sigortası prim borçlarını www.turkiye.gov.tr internet adresinden veya SGK İl/İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunarak takip etmeleri önerilmektedir.

 

Yabancı uyruklu öğrenciler için genel sağlık sigortası;

* Genel sağlık sigortalılığı yabancı uyruklu öğrenciler için zorunlu değildir. Genel sağlık sigortalısı sayılmayan öğrencilerin sağlık harcamalarının kendileri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

* Türkiye’ye eğitim amacı ile gelen ve Türkiye’de anne veya babasından sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu öğrenciler talep ederlerse okula ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde genel sağlık sigortalısı olabilirler.

* Genel sağlık sigortalısı olmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler yabancı kimlik numarası almamış olsalar dahi SGK’ya başvuruda bulunarak talepte bulunabiliriler.

* Genel sağlık sigortalısı sayılan yabancı uyruklu öğrencilerin 2020 yılı için belirlenen primin bir yıllık tutarının tamamını peşin ödemeleri halinde bir yıl boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanmaları mümkündür.

* Talepte bulunarak genel sağlık sigortalısı olan yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim süresi bitmeden talep ile genel sağlık sigortasından çıkmaları mümkün değildir.

* Yabancı uyruklu öğrenci kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan öğrenciler yalnız kendileri sağlık hizmetlerinden faydalanacak olup eş veya çocuklarının bu hizmetlerden faydalanmaları mümkün değildir.

* Okula ilk kayıt tarihinden itibaren ilk üç aylık süreyi kaçıran veya eş/çocuklarını da kendisi üzerinden genel sağlık sigortalısı yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’de bir yıllık ikamet süresini doldurmaları halinde İl veya İlçelerdeki SGK Merkezlerine başvuruda bulunarak genel sağlık sigortalısı olmayı talep edebilirler. Bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılan kişilerin 2021 yılı için belirlenen aylık primleri ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda talepte bulunanların Türkiye’de kaldıkları sürece genel sağlık sigortalılığı devam edecek olup başka sigortalılığı olmadığı sürece genel sağlık sigortalılığı sonlandırılamayacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)