ENG
×
Üniversite Dergileri
Üniversite Dergileri


Dergi Adı : Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Editör : Prof. Dr. Hatice ERKEKOĞLU
Editör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru SÖNMEZ KARAPINAR
Adres :

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, Mevlana Mah. 15 Temmuz Yerleşkesi, No: 5, 38280 Kayseri Türkiye

Telefon :+90 352 432 38 38
Faks : +90 352 504 38 37
E-posta : sosder@kayseri.edu.tr
Web : https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)