ENG
×
Meslek Yüksekokulları

Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Adres : Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 38280 Talas / KAYSERİ
E-Posta : btmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03524323838
Fax : 03525043837
Web Adresi : https://btmyo.kayseri.edu.tr/

Bünyan Meslek Yüksekokulu ilk olarak Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 20/10/2006 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş ardından 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanarak kuruluşumuz gerçekleşmiştir. Bünyan Vocational School was first established as affiliated to Erciyes University in accordance with Article 7/d-2 of Law No. 2547 amended by Law No. 2880 at the meeting of the General Assembly of Higher Education dated 20/10/2006, and then affiliated to Kayseri University Rectorate with the Law No. 7141 on the Amendment of the Higher Education Law and Some Laws and Decree Laws published in the Official Gazette dated 18.05.2018 and numbered 30425.Bünyan Meslek Yüksekokulu ilk olarak Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 20/10/2006 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş ardından 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanarak kuruluşumuz gerçekleşmiştir.Adres : Yavuz Selim Mahallesi Şehit Aziz Bayram Erciyes Caddesi No: 88 Bünyan / KAYSERİ
E-Posta : bunyanmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03525034599
Fax : 03525034599
Web Adresi : https://bunyanmyo.kayseri.edu.tr/

Kuruluş Develi Meslek Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesi Senatosu'nun 1 Ocak 2003 tarihli oturumunda oybirliği ile alınan kararla kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz mevcut programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi sonu itibariyle 817’si kız, 631’ü erkek olmak üzere toplam 1448 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Programlarımıza ÖSYM sınavları ile kontenjana bağlı olarak 15 ile 65 arasında öğrenci alınmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun bölüm ve programları şu şekildedir: A – BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ - Bilgisayar Programcılığı Programı, - Bilgisayar Teknolojisi Programı B – YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - Lojistik Programı C – ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - Çocuk Gelişimi Programı, - Çocuk Gelişimi programı (İ.Ö) D – BÜRO HİZMETLERİ ve SEKRETERLİK BÖLÜMÜ - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (İ.Ö). E – OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ -Aşçılık Programı F – SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ - Sosyal Hizmetler Programı G – BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ - Bahçe Tarımı Programı Organisation Develi Vocational School was established with the unanimous decision of Erciyes University Senate on 1 January 2003. As of the end of the autumn term of the 2020-2021 academic year, there are a total of 1448 registered students, 817 of whom are female and 631 of whom are male. Depending on the quota, between 15 and 65 students are admitted to our programmes through ÖSYM exams. The departments and programmes of our Vocational School are as follows: A - DEPARTMENT OF COMPUTER TECHNOLOGIES - Computer Programming Programme, - Computer Technology Programme B - DEPARTMENT OF MANAGEMENT AND ORGANISATION - Logistics Programme C - DEPARTMENT OF CHILD CARE AND YOUTH SERVICES - Child Development Programme, - Child Development Programme (B.Ö) D - DEPARTMENT OF OFFICE SERVICES AND SECRETARY - Office Management and Executive Assistantship Programme, - Office Management and Executive Assistantship Programme (B.Ö). E - DEPARTMENT OF HOTEL, RESTAURANT AND DINING SERVICES - Cookery Programme F - DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES AND COUNSELLING - Social Services Programme G - DEPARTMENT OF PLANT AND ANIMAL PRODUCTION - Horticulture Programme

Adres : Seyrani Kampüsü Bahçelievler Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, 38400 Develi/Kayseri
E-Posta : dmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03526219091
Fax : 03526219515
Web Adresi : https://dmyo.kayseri.edu.tr/

İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Kayseri Üniversitesi bünyesinde kuruluşumuz gerçekleşmiştir. 

Adres : Yeni Cami Mah.Dere Sokak No:95 İncesu / KAYSERİ
E-Posta : incesushmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03524323560
Fax : 03525043837
Web Adresi : https://incesushmyo.kayseri.edu.tr/

Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Genel Kurulunun 21-03-1997 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Kocasinan Meslek Yüksekokulu adıyla Erciyes Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Kocasinan Meslek Yüksekokulu'nun ismi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 01.12.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Bünyesinde bulundurduğu 7 bölüm 9 program ile başta Kayseri olmak üzere ülkemiz sanayinin ihtiyacı olan, kalifiye eleman (tekniker) yetiştirmektir. Sahip Olunan İmkânlar • Fiziki İmkânlar: Yüksekokulumuz toplam 1765 m2 kapalı alana sahiptir. • Derslikler: 1 adet 90 kişilik, 2 adet 54 kişilik, 2 adet 41 kişilik olmak üzere toplam 5 adet derslik bulunmaktadır • Laboratuvar ve Atölyeler: 20 laboratuvar/atölye, 1 adet fotoğraf stüdyosu, 1 adet internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ile uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenci İşleri: Her türlü öğrencilik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet vermektedir. • Meslek Yüksekokulumuz 2020 Haziran ayı içerisinde Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz kampüsündeki binasına taşınmıştır. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren faaliyetlerini 15 Temmuz kampüsünde yürütmektedir. Eğitim-Öğretim • Yüksek okulumuzda eğitim süresi 4 yarıyıl (2 yıl)’dır.

• Her yarıyılın ilk haftası kayıt yenileme haftasıdır. Geçerli bir mazereti olmadıkça zamanında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders alamazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

• Staj : Öğrenci arkadaşların mezun olduktan sonra işletme ortamına kolay adapte olabilmeleri için öğrencilik dönemlerinde staj yapma zorunluluğu vardır.

• 1. ve 2. sınıflarda 30’ar iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerinden başarılı olsalar dahi stajları eksik olan öğrenciler mezun olamazlar.

Adres : Mevlana, Mevlana Melikşah Caddesi, Yasemin Sk. No:50, 38280 Talas/Kayseri
E-Posta : mcmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03525043838
Fax : 03524323350
Web Adresi : https://mcmyo.kayseri.edu.tr/

Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulumuz, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 09.05.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu onayı ile kurulmuştur. Okulumuz Kaynak Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Polimer Teknolojisi programları ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.Adres : Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Melikgazi/KAYSERİ
E-Posta : osbmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 3524323838
Fax : 3525043837
Web Adresi : https://osbmyo.kayseri.edu.tr/

Meslek Yüksekokulumuz; eğitim öğretim açısından hayırsever işadamı tarafından yaptırılan mükemmel bir fiziki yapılanmanın yanında, tüm sınıflarımızda bilişim ve gelişim teknolojilerine uygun projeksiyon ve benzeri donanımlarla eğitim yapmaktadır. Ayrıca bilişim hizmetleri için 30’ar kişilik 1 adet bilgisayar laboratuarı, tam gün hizmet veren okuma salonu, konferans salonu, öğrenci kantini, öğrenci otoparkı, ayrıca dinlenme amaçlı kamelya ile birlikte yeşillendirilmiş temiz bir çevre düzenlemesine sahip imkânlarla öğrencilerimize hizmet sunmaktadır. Okulumuzda verilen eğitim öğrenci odaklı olup, çıktıya hedeflenmektedir. Bu bağlamda yetiştirdiğimiz öğrencilerin araştırmacı, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı düşüncesini ortaya koyabilme kabiliyetini ön plana çıkarma amaçlanmaktadır. Bölümlerimiz;

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü;

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Pazarlama Bölümü;

• Pazarlama Programı Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü;

• Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Adres : Hürriyet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cd. No:10 PINARBAŞI / KAYSERİ
E-Posta : pmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03525121213
Fax : 03525121214
Web Adresi : https://pmyo.kayseri.edu.tr/

Yüksekokulumuz Kocasinan Meslek Yüksekokulu adıyla 1991-1992 öğretim yılında Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı programıyla Tıp Fakültesi binalarında eğitime başlamıştır. Kocasinan Meslek Yüksekokulu adı, 12.01.1996 tarih ve 96.005.018 nolu Senato Kararıyla Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Kayseri'li hayırsever iş adamları Mustafa, Mehmet ve Hasan Çıkrıkçıoğlu kardeşlerin anneleri merhum Safiye Çıkrıkçıoğlu adına yaptırdıkları yeni binada 1998 yılından beri eğitime devam edilmektedir. Meslek Yüksekokulumuz; 3.257 m2 kapalı alanda 2 katli olarak inşa edilen binada 8 Dershane, 3 Laboratuvar, 6 Büro, 15 Öğretim Elemanı Odası, 1 Toplantı\Konferans Salonu, 1 Kantin bulunmaktadır.

Yüksekokulumuzda;
Örgün Öğretimde; Laborant ve Veteriner Sağlık Gıda Teknolojisi Bahçe Tarımı Organik Tarım.
İkinci Öğretimde; Gıda Teknolojisi olmak üzere 5 programda eğitim yapılmaktadır.

Adres : Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 38280 Talas / KAYSERİ
E-Posta : scmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03524323440
Fax : 03524323440
Web Adresi : https://scmyo.kayseri.edu.tr/

1978 Yılında kurulan ve 1981 yılında Erciyes Üniversitesine bağlanan Kayseri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.01.2003 tarih ve 00361 sayılı kararı ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ,7/h maddeleri ve 3843 sayılı kanunun 4.maddesi uyarınca Teknik Programlar bölümünden ayrılarak 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yeni bir Meslek Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. Yüksekokulumuz 2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. 17.11.2004 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulun adı İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak düzenlenmiştir. Ancak, 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulan Yüksekokulumuz ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu aynı binada hizmet vermekte iken 2017 yılı içerisinde Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu binasına taşınarak, eğitim öğretime devam etmektedir. 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi kurulmuş ve Meslek Yüksekokulumuz yeni kurulan Kayseri Üniversitesine aktarılmıştır. Meslek Yüksekokulumuz, 2020 Haziran ayından itibaren Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi içerisinde Safiye Çıkrıkçıoğlu binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adres : Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 38280 Talas / KAYSERİ
E-Posta : sbmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03524323450
Fax : 03524323450
Web Adresi : https://myo.kayseri.edu.tr/

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.12.2020 tarih ve 80693 sayılı yazısı ile bünyesinde barındırdığı bölüm ve programların içerikleriyle daha uyumlu olacak şekilde bir isim değişikliği yapılarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adını almıştır.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, kurulduğu günden itibaren mezun ettiği öğrencilerle Kayseri’nin, bölgenin ve ülkemizin yetişmiş nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktadır.

Adres : Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 15 Temmuz Yerleşkesi, 38280 Talas/Kayseri
E-Posta : myomudurluk@kayseri.edu.tr
Telefon : 03524323430
Fax : 03525043837
Web Adresi : https://tbmyo.kayseri.edu.tr/

Tomarza Meslek Yüksekokulu 30/11/2011 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Yüksekokulumuz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda Yapı Yalıtım Teknolojisi Programı ve Yapı Denetimi Programı'na öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı başında hayırsever iş adamı Mustafa AKINCIOĞLU tarafından tefriş edilmiş ve Erciyes Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla adı Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda bulunan bölüm ve programlar şunlardır:

1. İnşaat Bölümü

  • Yapı Denetimi Programı
  • İnşaat Teknolojisi Programı

2. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

  • Harita ve Kadastro Programı
  • Mimari Restorasyon Programı
Adres : Cumhuriyet Şehit Uz. Çvş. Deniz Aydın Cad. No:5, 38900 Tomarza/Kayseri
E-Posta : tmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03524378264
Fax : 03524378264
Web Adresi : https://tomarza.kayseri.edu.tr/

Yüksekokulumuz 2018-2019 öğretim yılında Yahyalı Meslek Yüksekokulu binalarında eğitime başlamıştır. Yahyalı Meslek Yüksekokulu adı, 27/03/2019 tarih ve 07 nolu Senato Kararıyla Yahyalı’da kurulmuştur. Kayseri'li hayırsever iş adamları Özkoyuncu adına yaptırdıkları yeni binada 2019 yılından beri eğitime devam edilmektedir.

Adres : Yahyalı Meslek Yüksekokulu YAHYALI / KAYSERİ
E-Posta : yahyalimyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03522076666
Fax : 03524371383
Web Adresi : https://yahyalimyo.kayseri.edu.tr/

Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu

Adres : Fatih Mahallesi 116. Sokak No:4 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yerleşkesi Yeşilhisar / KAYSERİ
E-Posta : yesilhisarmyo@kayseri.edu.tr
Telefon : 03526514040
Fax : 03525043837
Web Adresi : https://yesilhisarmyo.kayseri.edu.tr
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)