ENG
×
DUYURU
2023 Akademik Performans Değerlendirme Duyurusu

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Öğretim elemanlarımızın 2023 takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik Akademik Performans Değerlendirme (APD) başvuru süreci ekte verilen takvime uygun olarak 8 Şubat 2024 tarihinde başlayacaktır. Bu kapsamda APD sürecine akademik kadrolarda görev yapan tüm personelimizin (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) katılması zorunludur.

APD başvuruları, http://apsis.kayseri.edu.tr/ adresinden kullanıma sunulan Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemi (APSİS) üzerinden, öğretim elemanlarımızın görev yaptıkları bölüm veya anabilim dalı bünyesinde oluşturulan Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonlarına elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular, akademik faaliyetlerin öğretim elemanları tarafından üniversitemiz Akademik Veri Yönetim Sistemine (AVESİS) işlenmesi sonrasında bu kayıtların başvuruda APSİS’e otomatik olarak aktarılması ve gerekli olan faaliyetler için kanıtlayıcı belgelerin sisteme yüklenmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.

Başvurular, Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonları tarafından APSİS üzerinden değerlendirilecek ve Değerlendirme Raporları sistem üzerinden elektronik ortamda Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonuna iletilecektir. Bölüm Akademik Performans Değerlendirme Komisyonlarından birim yöneticiliklerine veya Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonuna herhangi yazıcı çıktısı veya belge teslimi yapılması talep edilmeyecektir. Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu birimlerden gelen raporları değerlendirerek sonuçları APSİS üzerinden ilan edecektir. İlan edilen sonuçlara yönelik olası itirazlar da yine APSİS üzerinden doğrudan Rektörlük Akademik Performans Değerlendirme Komisyonuna yapılacaktır.

Öğretim elemanlarının başvuruda kullanacakları tüm faaliyetlerini AVESİS’e işlemelerinin yanı sıra AVESİS’teki iletişim bilgilerinin, ORC-ID, Researcher ID, Scopus ID ve Google Akademik araştırmacı web sayfası adresleri bilgilerinin de tam ve güncel olması gerekmektedir. Araştırmacıların Scopus ID numarası alınabilmesi için ilgili veritabanında taranan en az bir yayınının bulunması gerektiğinden bu koşul öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri için zorunlu tutulmayacaktır. Başvuru ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmak için, AVESİS’e Web of Science (WoS) servisleri kullanılarak otomatik olarak eklenen yayınlar ve ilgili veritabanında yapılan atıflar için kanıtlayıcı belge yüklenmesi talep edilmemektedir. Öğretim elemanlarının WoS veritabanında taranan Üniversitemiz adresli yayınlarına yine aynı veritabanında taranan yayınlarda yapılan atıflar ilgili veritabanından sorgulanarak AVESİS’e aktarılmıştır. Ancak, öğretim elemanlarının gerek duymaları halinde AVESİS sisteminde kişisel alanlarda yer alan “Toplam Atıf Sayınız (WoS)” alanındaki “Otomatik Güncelle” linkinin klikleyerek atıf bilgilerini güncellemeleri de mümkündür.

Yukarıda belirtildiği üzere tüm öğretim elemanlarının APD başvurusu gerçekleştirmeleri zorunlu olduğundan, 2023 yılında APD kapsamında değerlendirilen faaliyeti olmayan öğretim elemanlarının da APSİS üzerinden süreci başlatarak ilgili yılda değerlendirme kapsamına giren faaliyetlerinin bulunmadığına yönelik beyan seçeneğini işaretleyerek başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir. APD süreci, bu kapsamda değerlendirilecek faaliyetler ve sunulması gereken kanıtlayıcı belgeler gibi kapsamlı bilgiler APSİS “Yardımcı Bilgiler” menüsü altında erişime sunulmuştur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU

Rektör Yardımcısı

2023 Akademik Performans Değerlendirmeleri Usul ve Esasları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)