ENG
×
DUYURU
Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirme Sonuçları ve İtiraz Süreci Duyurusu

Akademik Teşvik Ödeneği başvurularına yönelik değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, sonuçlar ATÖSİS Sistemi içerisinden araştırmacıların kişisel alanlarına yansıtılmıştır.

İlgili Yönetmelik gereğince, başvurusu revize edilen araştırmacıların en geç 05 Şubat 202 Pazartesi günü Saat  15:30’a kadar sonuçlara itiraz edebilmeleri mümkündür. İtirazlar, ATÖSİS Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, araştırmacıların sistem tarafından üretilen itiraz dilekçesini ıslak imzalı olarak Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına (BAP Birimine) ulaştırmaları da mevzuat gereğince zorunludur.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)